Put alternative text here : no

FAQ

Ofte stilte spørsmål

Mange av våre kunder lurer på det samme.
Vi har derfor samlet noen av de mest stilte spørsmålene på disse sidene.
For mer informasjon ta kontakt.

 

Det beste er om eier er tilstede på befaring slik at egenerklæringsskjema/kontrollskjema kan fylles ut og at alle forhold ved eiendommen blir belyst fra eiers side. Dersom det av ulike årsaker ikke lar seg gjøre at eier er tilstede ordner vi selvsagt også det. Vi kan hente og bringe nøkler etter nærmere avtale.

  • BTA(Bruttoareal) er boligens areal inkl. yttervegger og ved leiligheter til senter av vegg mot nabo/ fellesareal. 
  • BRA(Bruksareal) er boligens innvendige areal, målt til innsiden av omsluttende vegger.
  • P-ROM(primære arealer) / tidligere BOA(Boligarereal), som er BRA av innredete rom (ikke kott, boder ol.). 
    Vurderingen kan være komplisert og er til en viss grad avhengig av takstmannens skjønn.
    Arealet måles uten hensyn til byggeforskriftenes krav til rom.
    P-ROM (primære arealer) er nesten det samme som det tidligere BOA.

Før befaring er det lurt å få en oversikt over all dokumentasjon du måtte ha på selve bygningen og alle arbeider som har vært gjort underveis.
Det som er viktig er at takstingeniøren har tilgang til alle deler av bygget. Dersom det er nødvendig å rydde på loft og i krypkjeller for å få tilgang bør dette gjøres før befaring. Bygningsdeler takstmannen ikke har tilgang til vil naturligvis ikke bli beskrevet og vurdert; noe som er uheldig for kvaliteten på rapporten. Det somme gjelder overfylte rom. Takstingeniøren bør/må ha fri tilgang til hele boligen.

Takstingeniøren skal gi en objektiv vurdering av boligens tilstand, og skal være uavhengig og ikke ha noen koblinger til verken eiendomsmeglere, bank, forsikringsselskaper eller andre. Takstingeniøren har høy integritet og har streng taushetsplikt. All informasjon som fremkommer i løpet av oppdraget er taushetsbelagt, også informasjonen i rapporten, som er rekvirentens eiendom.

Taksten blir kun formidlet til rekvirent og eventuelt megler. 

Tilstandsanalyse går ut på å registrere og vurdere tilstanden til en bygning eller deler av en bygning. Resultatet skal danne basis for økonomiske beregninger eller arbeider. Tilstandsanalyser nyttes som grunnlag for mange ulike formål, planlegging av ombygging og vedlikeholdsplan og ferdigbefaring. Boligsalgsrapporter blir brukt ved salg av eiendom og vil bli i hovedsak brukt fra 01.01.2015 ved enighet for kavlitetssikring og enighet mellom takst og eiendomsbransjen. Metode og rapportform er bygget opp etter internasjonale standarder.

Vår skjematur og analyse innen takst av næring legger stor betydning på eiendomsøkonomien. Av takstskjemaene kan man direkte avlese, over år, utviklingen av leieinntektene, FDV- kostnadene, driftsresultat og avkastningsverdien. Denne metoden (nåverdimetoden) benyttes av alle takstøkonomer.

Våtromsrapporten tar for seg tilstanden av bygningskonstruksjon og materiale. Med erfaringer takstmesteren besitter og etter NS 3424 (tilstand for analyse), Våtromnormen med anbefalinger og byggforsk. Rapporten vil inneholde beskrivelser og kostnadsoverslag for eventuelle utbedringer som beskrevet ovenfor.

En verdivurdering er en takst som forteller hvor mye boligen er verdt i dagens marked. Denne kan brukes ved salg, refinansiering og o.l Det er viktig å vite i en slik takst hvor mye "markedet" er villig å betale for boligen i sitt område noe som kan variere med beliggenheten. Den tekniske verdien er indikatoren på hvilken standard eiendommen har.