Om boligtaksering

Boligtaksering rommer en rekke tjenester, skreddersydd etter ulike formål. Ved eierskifte er kravene til dokumentasjon økende.

Boligsalgsrapporten gir størst trygghet for både kjøper og selger når en eiendom skifter eier.

Rapporten bygger på en grundig gjennomgang av boligen, og gir omfattende informasjon om tilstanden. På den måten kan misforståelser unngås, og konflikter forebygges. Takstingeniøren følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes.

Også en verditakst beskriver boligens tekniske tilstand, men uten at det er gjort tilsvarende grundige undersøkelser. NTFs boligtakstingeniører tilbyr også tilstandsrapporter, som beskriver avvik fra byggeforskriftene eller normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. 

I tillegg kommer en rekke takstprodukter laget for bestemte formål eller for å beskrive bestemte forhold ved boligen. 

Nåmo Takst og Rådgiving sine tjenester innen boligtaksering omfatter takstproduktene i høyre kolonne. Les mer ved å klikke på menypunktene.