Put alternative text here : no

Om Næringstakst

Vi tilbyr tjenester innen næringseiendom og har tilleggsutdanning og kunnskap om ulike metoder for verdisetting. Takstene baseres blant annet på kontantstrømanalyse, sammenlignende salgsverdier, avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontrakter og markedsleie.

Vår skjematur og analyse innen takst av næring legger stor betydning på eiendomsøkonomien. Av takstskjemaene kan man direkte avlese, over år, utviklingen av leieinntektene, FDV- kostnadene, driftsresultat og avkastningsverdien.

Ved verditaksering av næringseiendom er det vanligvis leieinntektene som legges til grunn. Det utarbeides en omfattende rapport der de enkelte leiekontrakter nevnes. Takstingeniøren vurderer områdets generelle leienivå for næringsbygg, og tar i tillegg hensyn til byggets kvaliteter og beliggenhet.

Denne typen taksering baserer seg i økende grad på internasjonale standarder.

Kontakt oss for samtale vedrørende ditt behov