Put alternative text here : no

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

En tryggere handel

Mange av våre tjenester kommer i form av en tilstandsrapport. Våre rapporter er en billig beskyttelse mot overraskelser ved kjøp, salg eller vedlikehold av eiendommen.

Hva er en tilstandsanalyse?

Tilstandsanalyse går ut på å registrere og vurdere tilstanden til en bygning eller deler av en bygning. Resultatet skal danne basis for økonomiske beregninger eller arbeider. Tilstandsanalyser nyttes som grunnlag for mange ulike formål, planlegging av ombygging og vedlikeholdsplan og ferdigbefaring. Boligsalgsrapporter blir brukt ved salg av eiendom og vil bli i hovedsak brukt fra 01.01.2015 ved engihet for kavlitetssikring og enighet mellom takst og eiendomsbransjen. Metode og rapportform er bygget opp etter     NS( Norsk Standard) 3420 og 3600.

Hvorfor tilstandsanalyse og planlegging av vedlikeholdet?

Omfanget av skader på bygninger i Norge er betydelig, og årlig går store beløp til å utbedre skader som skyldes dårlig utførelse og mangelfullt vedlikehold. Å vente med utbedringer og vedlikeholdsarbeider til skader har oppstått, krever store økonomiske midler.