Våtromstest

Avdekker fukt, råte og svake løsninger på våtrom

Vi kontrollerer baderom, vaskerom, kjøkken og badstue. Våtrom blir vurdert utfra lang erfaring og god byggeteknisk forståelse. 

Vi bruker også fuktmålerinstrumenter som hjelp i arbeidet. Vi vet at bak kosmetisk tiltalende flater kan det skjule seg skader som har store negative økonomiske konsekvenser, og som erfaringsmessig skaper store ubehageligheter etter et salg.