Put alternative text here : no

Verdivurdering bolig

Vi er opptatte av å levere verditakster som synliggjør riktig verdi. Takstmannen er uhildet, og en verditakst skaper trygghet og forutsigbarhet. Verditaksering av boliger, leiligheter eller eiendommer er ofte ønskelig i forbindelse med finansiering, omsetning, avhending og regnskap/økonomi. 

En verditakst kan ikke sammenlignes med en tilstandsrapport da sistnevnte gir detaljert kunnskap om den bygningstekniske siden av eiendommen. Likevel foretar vi en generell vurdering av tilstanden for å kunne gi en mest mulig riktig verdifastsettelse av objektet. Innvendige og utvendige arealer blir derfor besiktiget.

Hvorfor boligsalgsrapport?

En undersøkelse viser at boligkjøpernes største bekymring er at boligens tilstand kan være dårligere enn forventet, med påfølgende uventede utgifter. Frykten er ikke ubegrunnet. Forbrukerrådet har også avdekket at syv av ti boliger viser seg å ha feil og mangler, og halvparten av dem oppdages ikke før seks år etter salget. Tall fra forsikringsbransjen viser at så mye som 1 av 4 boligsalg ender i konflikt.


Drømmen om et hjem blir for mange et årelangt mareritt av usikkerhet og krangel.

Sikrere informasjon om boligens tekniske tilstand er det beste virkemidlet for å endre på dette.