Put alternative text here : no

Våre tjenester

Vi er sertifisert for oppdrag innen en rekke ulike fagområder. Både privatpersoners og bedrifters behov for takseringstjenester er godt dekket. En takst vil nesten alltid høre med ved kjøp og salg, men bestilles også jevnlig ved andre former for eierskifte og ved: 

Næringstakst

Vår skjematur og analyse innen takst av næring legger stor betydning på eiendomsøkonomien. Av takstskjemaene kan man direkte avlese, over år, utviklingen av leieinntektene, FDV- kostnadene, driftsresultat og avkastningsverdien. Verdivurdering næring. 

Boligtakst

Boligtaksering rommer en rekke tjenester, skreddersydd etter ulike formål. Ved eierskifte er kravene til dokumentasjon av tilstanden økende.
Vi tilbyr de fleste Boligtakstrapporter

Skadevurdering

En skadevurdering er en takst som forteller om skadeårsak, omfang og hvor mye en utbedring vil koste. Les mer om Skadevurdering

Konsulenttjenester

Innen rådgivning for kontrollerende med kvalitetssikkring av byggeprosess og utførelse.